Skip links

TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH

Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội là quỹ xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ, tài trợ, khuyến khích phát triển  các hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, thể thao, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thương mại hóa sản phẩm và xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội; góp phần phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao trong nước và quốc tế.

Tầm nhìn

Góp phần phát triển ĐHQGHN trở thành đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đa ngành, đa lĩnh vực, trong nhóm các đại học hàng đầu châu Á và thế giới.

Sứ mệnh

Bồi dưỡng nhân tài và tạo dựng môi trường nghiên cứu thuận lợi, theo chuẩn mực quốc tế nhằm khuyến khích phát triển các hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, thể thao, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thương mại hóa sản phẩm và xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tin tức nổi bật

Quỹ Phát triển tiếp nhận học bổng Đồng hành Vingroup - ĐHQGHN năm học 2022 - 2023

Ngày 13/07/2023, ĐHQGHN phối hợp với Tập đoàn Vingroup trao 20 suất học bổng cho các sinh viên xuất sắc của ĐHQGHN với giá trị học bổng dành cho mỗi sinh viên là 25 triệu đồng/SV/năm học. Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp nhận tổng giá trị học bổng tài trợ năm học này là 500 triệu đồng.

Đối tác - Nhà tài trợ

Hình ảnh - Videos